Delen

2019-2020 Prinsenpaar

Laoten willie ós urst effe veurstellen.

Ich bin Bart van Steenbergen, zooën van Karel en Mary van Steenbergen en jóngere bruur van Koen. Ich bin geboren in Buul in de Kardinaal de Jóngstraot en werk bie Johnson Controls Beveiliging. Ruum 17 jaor getrouwd mej Ingrid Veugelers. Sâmen hêmmen willie twieë kinder, ozze zooën Stan, die op ‘t veurtgezet onderwiês zit in Wert en dôchter Lynn, die ge kunt vinnen in groep 7 van basisschool De Boogurt in Buul.

Hobby’s? Jaozeker, die hêmmen willie óch. Ichzêlf hêb in ‘t verleden óngeveer 10 jaor gevoetbald, toendertiêd biê Gastel-Vooruit, die laoter fuseerde en FC Cranendonck woor. Óch wielrennen en mountainbiken hêb ich jaorenlang gedaon bie fietsclub “Snelzat”.

Umdae ‘t niveau steeds hoeëger woor en de tiêd die daomej gemoeid get, mich dikwijls ontbrekt, zit ich de mannen now neet mier in ’t wiel, maer bin ich verantwoordelijk vur o.a. de financiële taken van de Club. Uiteraard bin ich er wel gèr biê as er ‘n festje te vieren is en dae valt tiggeworig sóms óch wel ‘s ónder topsport

Mej Buul hêmmen mien vrouw en eech hieël veul. Ge vrogt ow eigen dan eigelijk wel âf hoe ‘t dan kan zien dae ich neet ‘n Buulse Geit, maer ‘n Brökwachterinneke as vrouw gekozen hêb. Now, dae kumt eigelijk zoewe: In de tiêd dae willie nog wel ‘n pilske kósten pakken toen we nog minderjaorig wâren en mej regelmaat te vinnen wâren in de “Donkey” in Buul, hêb ich mej ‘n paor vâsde vrienden ‘n uitstapje gemakt nao Nederwert, wo ich Ingrid ontmoet hêb en nao eenkele jaoren dit op ‘n vâst ritme volgehawwen te hêmmen, hêmmen willie besloëten um te gôn sâmenwonen in Buul. Ós urste hoês hêmmen we gekôcht midden in ‘t centrum van Buul. Raecht tiggenover Paultje van de Schôlt en de Buulse Brouwerij, moier kunde ‘t eigelijk neet trêffen.Toendertiêd werkde Ingrid nog in Wert in ’t bejaardenhoês, maer dór de sterke binding mej Buul is ze bie Bakkerij Roymans gôn werken. Veul Buullanders zullen Ingrid dao vâst wel van kennen. Momenteel werkt Ingrid bie Zuidzorg.

Miene bând mej Buul, de carnaval en Buulder Buk is hieël groeët. Eigelijk bin ich altied wel te vinnen êrges in ‘t verieënigingslèven in Buul. Dit zit, deenk ich, wel ‘n bitje in de genen.

Mien moeder Mary was in ‘t verleden óch altiêd druk mej regelen en organiseren. Zoe was zij jaorenlang secretaris bie cv Buulder Buk en hit volges meech zoe’n 11 jaor in ‘t bestuur gezèten. Vader Karel hâw bemoeienis mej de Optocht en mien bruur Koen hit zich in het verleden ingezet bie de techniek van de Zittingen. Op enig momeent kwâmp Leon Slaats mich vraogen ziene Adjudant te zien in zien Preensenjaor 2010. Vanâf dae momeent bin ich eigelijk neet mier weg te slaon bie cv Buulder Buk en hêb ich mich de âfgeloeëpen jaren brieëd ingezet bie verschillende commissies, wo ónder Balls en Zittingen. Uiteraard hoopde altiêd daeter ‘n momeent kumt daeter ‘n bestuurslid bie ooch aen de deur kumt mej de ultieme vraog: “WILDE GI PREENS WOREN?” Dit gebeurde op dinzig 7 mei 2019. Jack Hendriks, die toch al mej enige regelmaat over de vloer kwâmp, hâw now unnen ândere instèk van ‘t bezeuk en kwâmp eigelijk direct mej de vraog of willie hiê over wilden naodeenken. Ingrid was op dae momeent neet thoês, dus ich zeei maer direct JAO! Uiteraard ónder veurbehâwd dae Ingrid óch aen mien zijde moest staon en meech de jubileumperiode zou gôn steunen. “Jack, ich laot ‘t uch dees wèk wieëten,” wâren mien woorden. Op dae momeent gódde zitten naedeenken van, “hoe goi ich dae now subtiel aonpakken?” Now gewoon zeggen, was mienen instèk. Dus toen Ingrid kwalijk binnen was hêb ich mej gezigd: “gi wórdt de 66ste én Jubileumprinses van Buul! Wo op direct ‘t antwoord al kwâmp. “Jao, dit gôn we doeën. Maer toch wil ich gèr nog wa bedeenktiêd….” Tsja en dan… Ich hêb Jack laoten wieëten dae we ‘n aovundje moesten inplannen (etentje of zoe).

Zoe geschiedde en hêmmen willie ‘t definitieve besloêt genomen. Of willie trots zien? Jao, dae zien willie! Zeker umdae cv Buulder Buk ós hit oêtgekozen ‘t Preensenpaar te meugen zien tijdens ‘t 66-jaorig Jubileum en dae willie ós komend jaor “hét” Preensenpaor van BUUL meugen nuumen. Willie hêmmen er enorm veul zin in. Now de veurbereidingen, de leus, liefst ‘n leuk openingslied en neturlijk unne goeien Adjudant. Tijn en Astrid stön as veurmalig Preensenpaor aen ós zijde.

Zillie hêmmen laoten zeen wa carnaval vieren is, dus dit kumt zeker goe. Unne twedde Adjudant was gen moeilijke keus. Toen ich in 2010 biê de Raod van Elf kwâmp hâw ich direct unne klik mej de Raod, in ‘t biezónder mej Toon Saonen. Toon hit veul jaor zien haert bie cv Buulder Buk geligd en hâw aongegèven dae âfgeloeëpen jaor zien lêste jaor was as Raodslid. Ich dâcht dae kan en mâg toch ni gebeuren, ‘n Jubileumjaor mej ós as Preensenpaor zónder Toon, dae kan echt neet.

Dus dao woor ‘n afspraak gepland um bie ós op bezuuk te komen. Nao wa gesproken te hêmmen over Bokken en Getjes moes toch unne kier ‘t hoge woord komen. Willie hêmmen Toon en Mien gevrogd um aon os zijde te staon en willie zien trots dae zillie dees taak op zich willen nemen. Afgeloeëpen jaor hêmmen Tijn en Astrid ‘n hieël succesvol jaor afgesloëten mej tevens unne knaller van unne leus “Hop Tjop Gas erop”. Óch ‘t openingslied was unne knaller en cv Buulder Buk kwamen lêkker opgewaermd binnen. Sâmen mej mien bruur Koen zien willie in de pen gekropen en hêmmen vur komend jaor ‘n neej lied geschreven “Ziedde van BUUL, dan spring maer op de stuul”. Vanwege ‘t 66ste Jubileum was dit lied vur ‘t urst te huren in de moie, neeje Borgh tijdens de Preensengalazitting, wo Preens Bart I en Prinses Ingrid van carnavalsvereniging Buulder Buk bekend gemakt woren. Willie hêmmen er verschrikkelijk veul zin in. Dus, kómt maer achter Preens Bart I, Prinses Ingrid, Stan, Lynn, Jeugdpreens Kes en Jeugdprinses Mara, Adjudant Tijn, Astrid, Adjudant Toon, Mien en de Raod van Buul aon, ónder miene leus:

SPRINGT OP DE STUUL MEJ PREENS BART D’N URSTE OET BUUL!

BUUL ALAAF!