Delen

2017-2018 Prins Frank III

Effe veurstellen

Begin juni was ich mej mien fetsclubke Snelzat in ‘t Zwarte Woud aen ‘t mountainbiken. Toen willie mej pech langs de kânt stonnen, bêlde Harrie Stöls; Kunde effe zörgen dae ge vrij kunt praoten, vraogt ie. Dus ich fets ‘n stukske van de groep weg en hij vroog of ich wis woveur hij belde. Ich zeg, ich deenk vur bouwmateriaolen, want veurig jaor hâw ich toch dudeluk ‘nieje’ gezigd toen hij vroog of dae hij mich op de liest kós zetten um Preens te wèren. Nieje, neet vur materiaolen, maer toch of ge Preens wilt wèren van de Buulder Buk. Ich zeg oei, dao moet ich effe over naodeenken! Allee Preens! Dae is niks vur meech, al dae podiumgeduuj. Nao thoêskomst mej Joyce overlegd en nao ’n wèk bêlde Harrie op mej de vraog of ich ’t al wis. Ich twiefelde nog, dus stelde hij veur um unne kier af te sprèken op ‘n geheim locatie mej de Prinsencommissie.

Op dien aovund hêmmen zillie mich verteld hoe moi ‘t is um Preens te zien en ich was mej overtuugd. Toen begós ‘t, urst nao miene kameraod Jeroen Kuup um te vraogen of hij meech wilde biêstaon as Adjudant. En zoeas ich hâw verwâcht wilde hij dae wel, hij was superenthousiast! Dao nao in ‘t grötste geheim op zeuk nao ‘n pak. Ich zeg, pak maer ‘n pak dae ich ni teveul op val. Dae vonnen ze neet kunnen, want ge ziet tenslotte de Preens. Nao ‘n paor kier overlegd te hêmmen is er ‘n prachtig pak op maot gemakt! Dao nao volgde nog ‘t kennismâken mej Adjudant (ex-Preens) Johan, ‘t ontwerpen van ‘n onderscheiding, foto`s mâken en nog veul mier spannende, maer leuke momeenten.

Vur diegenen die meech neet kennen, ich bin Frank Beerten. Zoon van Johan en Nelly Beerten. Sinds oktober woon ich op het Wolfswinkel in Buul. Dao veur woonde ich op Klein Schoot. Bèter bekend van de struisvogels die willie vreuger hân. Sinds 2011 verhuren willie dao bedrijfs- en opslagruimtes aen bedriêven en particulieren. Vanâf 2014 verkoeëp ich óch bouwmateriaolen aon hieël Buul en umstreken. Vêrder zullen de meste meensen mich kennen van cv de Jeugdbuk, van ‘t oetgaons-lèven, Carnaval, kermis, festiviteiten, kortom alles wa er te bèleven valt. En de Formido, wo ich 10 jaor mej veul plezier hêb gewerkt. In 2016 was ich Bruidegom van ‘t Boerenbruidspaar. Carnaval zit al hieël mien lèven in mien bloeëd. Vreuger bouwde ich al carnavalswâgens nao mej lego. Dit jaor is ‘t 22 jaor gelejen dae ich vur ‘t urst mej deei aen d’n optocht, op 7-jaorige leftiêd begonnen mej cv de Klungels (bekend van Hoi / Strooi). Nao veul urste plaetsen in de Kinderoptocht hêb ich d’n overstap gemakt nao cv de Jeugdbuk. Dao bin ich vanâf 2003 fanatieke bouwer, schuurbaes en al hieël wa jaor bestuurslid. En óch mej dees verieëniging hêmmen willie al hieël wa priêzen gewonnen. Helaas, in 2013 nêt genne Gouwe Rog, maer wel Ut Gouwe Getje! Volgend jaor bestön willie zêlfs al 22 jaor!

Sâmen mej hieël Craonendoonck gôn willie er ‘n prachtig carnavalsseizoen van mâken ónder miene leus:

“Gen verhuur en handel, maer mej Prins Frank aon de wandel!”