• Home
  • -
  • Nieuws
  • -
  • Reünie van alle ex-prinsen en -prinsessen

Reünie van alle ex-prinsen en -prinsessen

Delen
Prinsengarde Buulder Buk Ex – prinsen treffen

Vrijdag 14 maart 2014 vindt het ex-prinsen treffen plaats in de feesttent op de speelplaats bij basisschool de Boogurt aan de van Houtstraat van 20.11u tot 01.00uur.

Uitgenodigd worden alle ex-prinsen(paren) en ex-jeugdprinsenparen, met vorst en adjudanten, van de Buulder Buk, Voor de jeugdprinsenparen tot 18 jaar geldt de uitnodiging ook voor hun ouders, als begeleiders.
Ook zullen uitnodigingen gaan naar de ex-prinsen van de Muuzevangers, Roesdonkers, Pintewippers, Toeters, Heiknuuters en Teutepeuters. Ook de huidige prinsenparen met gevolg en besturen van de genoemde verenigingen ontvangen een uitnodiging. Deze uitnodigingen zullen de komende week in de bus vallen.

Naast herinneringen ophalen en een drankje zullen Que Mas en Ni Wies en Pim Donkers een optreden verzorgen, aangevuld met de discotheek van Ed Hensen.

Kosten voor deze avond zijn € 20,00 per persoon vanaf 18 jaar, € 5,00 per persoon tot 18 jaar. Om duidelijk te weten op hoeveel mensen gerekend moet worden, moet vooraf aangemeld worden. Aanmelden voor deze avond kan alleen door overmaken van verschuldigd bedrag op rekeningnummer NL62RABO0109552679, t.n.v. Prinsengarde Buulder Buk, onder vermelding van uw naam, vóór 1 maart.
Bij aanmelden van een groep duidelijk aantal personen vermelden en de naam van de contactpersoon.
Na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld worden entreebewijzen thuis bezorgd, voor groepen bij de contactpersonen.

Terug naar overzicht