De Grote Optocht

Delen
Op dinsdag 4 maart vindt het absolute hoogtepunt plaats van het Budelse carnaval. Dan zal de grote optocht van De Buulder Buk door de straten van Budel trekken. Daar gaat wat komen!! Er hebben zich 17 kleine en grote groepen aangemeld. 19 Startnummers zijn er voor individuelen en er zullen maar liefst 28 grote wagens aan u voorbij trekken.
Samen met andere optochtvolgers zullen er 72 startnummers uitgereikt worden. Vanaf 10.30 uur zal de optocht zich opstellen aan de Maarheezerweg die daarvoor vanaf 9.00 uur wordt afgesloten voor het verkeer. De optocht vertrekt stipt om 13.30 uur. De route is als volgt: Start bij de rotonde - Dr. Ant. Mathijsenstraat – Markt – Nieuwstraat – Cranendoncklaan – Rubenslaan. Ná de Rubenslaan, voorbij zorgcentrum Mariënburght, wordt de optocht ontbonden. De prijsuitreiking vindt plaats om 19.30 uur in discotheek &RG aan de Deken van Baarsstraat.
De optochtcommissie van De Buulder Buk doet een dringende oproep aan alle omwonenden van de route om er voor te zorgen dat ze hun auto’s niet aan de straat parkeren. Ook zou het mooi zijn als aan alle aanliggende panden een vlag wordt uitgestoken.
Alle toeschouwers ontvangen een optochtprogramma, dat ook dit jaar door de Schoemhappers gratis wordt uitgedeeld.
Wie extra van de optocht wil genieten kan terecht op een verwarmde tribune die op De Markt staat opgesteld. Voor slechts € 5,00 kunt u daar plaatsnemen en onder het genot van een drankje en/of een hapje genieten van al het moois dat aan u voorbij trekt.
U kunt de route en het programmaboekje ook on-line bekijken via http://m.BuulderBuk.nl

Extra onderscheiding in Budelse optocht!
Ook dit jaar wordt er een unieke onderscheiding toegekend. Dat is ‘’t Gouwe Getje’. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan de optochtdeelnemer die het hoogste aantal punten behaald heeft. Dat kan natuurlijk een grote wagen zijn, maar ook een individuele deelnemer of een grote of kleine groep. Iedere optochtdeelnemer kan in aanmerking komen voor deze hoogste optochtonderscheiding. Het is een wisselonderscheiding en blijft eigendom van De Buulder Buk. Wel wordt de naam van de ontvanger op ‘t Gouwe Getje gegraveerd, zodat eeuwige roem er aan verbonden blijft. De winnaars van het vorige jaar waren De Jeugdbuk.

Extra aandacht!!
Extra aandacht vraagt CV De Buulder Buk voor startnummer 21 van de grote optocht. Als deze aan u voorbij trekt wordt er een collecte gehouden voor de bestrijding van de hoge onkosten die de optochtdeelnemers moeten maken. Willen wij hier in Budel een optocht van deze omvang en kwaliteit behouden dan is uw financiële bijdrage noodzakelijk. Gehoopt wordt dat iedere volwassene minimaal € 1,00 in het collectezakje zal stoppen. Meer mag natuurlijk ook, graag zelfs! De organisatie denkt dat dit bedrag gevraagd mag worden voor een dergelijke urenlange show. Het blijft uiteraard een vrijwillige bijdrage.

Bokverbranding
Als carnavalsdinsdag overgaat op Aswoensdag zal voor de residentie van De Buulder Buk, De Bonte Os aan de Deken van Baarsstraat, de bok verbrand worden en is het carnaval weer afgelopen, voorbij, over en uit. Nao hoês gaon en slaopen!

Terug naar overzicht