Carnaval in Buul 2021

Delen
Met pijn in het hart heeft het bestuur van c.v. Buulder Buk afgelopen week enkele stevige knopen doorgehakt.

Na de afstemming binnen de regio met de overige verenigingen uit Cranendonck, Leende en Sterksel kwam al naar buiten dat er in 2021 geen opvolging zou worden uitgeroepen voor de huidige 66e hoogheid Prins Bart I en Prinses Ingrid.
Met de nog altijd voortdurende beperkingen die samenhangen met het Covid-19 virus is het niet mogelijk een volwaardig carnaval te organiseren waarbij de gezondheid van eenieder gewaarborgd blijft.

Veel activiteiten vragen een lange tijd van voorbereiding waarbij een grote inzet van vrijwilligers gevraagd wordt.
Nu heel veel tijd en energie stoppen in activiteiten waarvan uiteindelijk de doorgang zo goed als zeker onmogelijk is, dat is voor het bestuur van de Buulse carnavalsvereniging niet reëel. Alle groepen, deelnemers aan de optochten en verdere medewerkers aan alle activiteiten rondom carnaval van c.v. Buulder Buk hebben recht op een duidelijk standpunt en een heldere beslissing. Gegeven de huidige omstandigheden en de verwachting dat dit nog zeker tot aan carnaval 2021 gaat aanhouden is vrijwel het gehele Programma voor carnaval 2021 van de agenda gehaald.

De aftrap met Ut Get Beginne gaat in 2020 niet plaatsvinden op de elfde van de elfde en er komt natuurlijk geen receptie en Boerenbrulluft.
Het bezoeken van scholen en instellingen met senioren zal waarschijnlijk ook niet mogelijk gaan zijn.
Om wagenbouwers en groepen nu al duidelijkheid te geven is er besloten dat zowel de Jeugdoptocht op zaterdag als de Grote Optocht op dinsdag NIET door de Buulse straten zullen trekken.

Naast alles wat niet kan, is er toch ook nog wat over wat wel zou moeten kunnen. Zo zal de redactie van het Bokkenblaaike aan de slag gaan om ook in 2021 een uitgave van dit jaarlijkse huis aan huisblad bij alle Bokken en Geiten te bezorgen. Ook de commissie Zittingen ziet mogelijkheden om een alternatief te bedenken voor de jaarlijkse Buulse Zittingen.
En omdat iedereen toch zal moeten blijven zitten heeft men even voor de naam “Buul op de Stuul” gekozen. Zodra dit initiatief meer vorm krijgt zal dit bekend worden gemaakt.

Verder wordt een beroep gedaan op ieders creativiteit.
Ten eerste komt er in 2021 een vervolg op de eerste badge en pin die in het kader van het jubileum zijn gemaakt. Verder hopen we dat iedereen creatief gaat nadenken over wat er wel mogelijk is om tussen vrijdag 12 februari en dinsdag 16 februari een carnavalsgevuul in Buul te krijgen. Deel je gedachten en suggesties hierover gerust met ons. Want carnaval is toch iets dat we samen zullen moeten maken ook als de afstand onderling dan 1,5 meter moet zijn.

Blijf op de hoogte door ons te volgen via www.buulderbuk.nl of onze Facebookpagina.
Terug naar overzicht