De Prinsengarde

Terugblik op seizoen 2018-2019

Ut was moi ! Vanaf de elfde van de elfde 2018, mej Ut get beginne tot en met deensdug 5 mert 2019 mej de grötte optocht. Ut was ieën groeët fest, nog efkes mej preens Frank III, die opgevolgd woor door Preens Tijn I en prinses Astrid.

Net als alle carnavalsliefhebbers kunnen ook de ex-prinsen en ex-prinsessen weer terugkijken op een heel mooi carnavalsseizoen 2018-2019. Het seizoen begon natuurlijk de elfde van de elfde met “Ut get beginne”, gevolgd door een mooi prinsenbal, waar prins
Frank III afscheid nam en werd uitgenodigd om lid te worden van de prinsengarde. Even later werd prins Tijn I geïnstalleerd om de Buulder Buk voor te gaan bij alle activiteiten, samen met zijn prinses Astrid.. Na een gezellig prinsenbal volgde een geweldige receptie met aansluitend feest. De ex-prinsen en –prinsessen waren aanwezig op de laatste zitting en genoten, net als prins Tijn, prinses Astrid, hun adjudanten, de raad van elf en alle bokken en geiten van een prachtige zittingsavond. Compliment aan de artiesten, maar zeker ook aan de commissie zittingen, die het alles weer perfect geregeld had.
Bij de optochten werd door twee ex-prinsessen en vier ex-prinsen uit de prinsengarde gezocht naar de act, die het publiek het leukst wist te betrekken, te vermaken en flink te laten lachten.
De jeugdgeinbok ging op zaterdag 2 maart naar “De Smileys” met “Als je haar maar goed zit”.
Bij de grote optocht op dinsdag 5 maart ging de geinbok naar ”De Klivia’s met “Willie riejen liever op unne ventweg”.
Ook hier een compliment voor de optochtcommissie en alle medewerkers, die beide optochten binnen de beoogde tijd lieten binnenkomen. Petje af!

Terugkijkend kunnen we zeggen dat het prinsenpaar op een voortreffelijke manier het boegbeeld is geweest van seizoen 2019 van de Buulder Buk. En dit kon allemaal natuurlijk mede dankzij hun adjudanten, vorst en raad van elf, die steeds aanwezig waren in het gevolg van het prinsenpaar. Prins Tijn , prinses Astrid bedankt! Ook alle deelnemers aan zittingen en optochten dank voor jullie inzet en niet te vergeten alle mensen, die zich achter de schermen hebben ingezet voor het welslagen van de diverse activiteiten van de Buulder Buk. Geweldig werk geleverd !

Voor de prins en prinses begint het nagenieten, aan de hand van foto’s en filmopnames. Het hele jaar mogen ze nog prins en prinses van de Buulder Buk zijn, om, na Ut get beginne, op het volgende prinsenbal de scepter over te dragen aan hun opvolgers in 2020.
In afwachting daarvan genieten we allemaal op onze eigen manier na en kijken we alweer uit naar het volgend seizoen.

Ut was wer moi, unne geweldig schonne carneval in Buul. Buul Alaaf!

Het ontstaan van de Prinsengarde

De club van ex-prinsen en ex-prinsessen is een levendige club, die vanaf 1979 bestaat.
De initiatiefnemers waren: Fons Duisters, Rob van Sprang en Wim Stevens.
De oprichtingsvergadering vond plaats in januari 1979. In deze vergadering waren 16 ex-prinsen aanwezig en het eerste bestuur werd gevormd door Mels Brugmans, Fons Duisters en Rob van Sprang.

De prinsengarde vormt een zelfstandig onderdeel van de Buulder Buk. De leden nemen als groep deel aan het prinsenbal, de receptie en een zittingsavond. Daarnaast bezoeken ex-prinsen en ex-prinsessen op persoonlijke titel overige activiteiten van de Buulder Buk. Een aantal ex-prinsen zijn binnen de Buulder Buk actief als vorst, adjudant of in commissies en raad van elf en bestuur. Ook wordt door een jury van ex-prinsen en ex-prinsessen jaarlijks de jeugdgeinbok en de geinbok uitgereikt aan de act in de optocht, die het publiek aan het lachen maakt met ludieke, komische uitvoering van het idee. De geinbok voor de grote optocht wordt uitgereikt vanaf 1995, die van de jeugdoptocht vanaf 2011.

In de loop der jaren zijn diverse bestuurswisselingen geweest. Vanaf november 2019 bestaat het bestuur uit: Piet Fransen president/secretaris, Ed Hensen penningmeester en als bestuursleden: Tjeu Nijssen tweede penningmeester, Harry van de Moosdijk, Frans van Moorsel, Leon Slaats. Ook is op de laatste ledenvergadering besloten om de aftredende prins, na zijn jaar adjudantschap, twee jaar bestuurslid te maken van de prinsengarde. Hiermee wordt het bestuur verjongd en komen ook nieuwe ideeën de groep binnen. Een positieve ontwikkeling dus.

Binnen de prinsengarde kan vanaf 2019 de “âwwe bok” uitgereikt worden, als dank voor jarenlange inzet en extra verdiensten voor de prinsengarde. De eerste werd toegekend aan Bert Vlassak, als oudste lid, dat nog jarenlang deelnam, waar mogelijk. De tweede werd uitgereikt aan Jos Vlassak, die vanaf 1995 en nu nog steeds jurylid is voor de geinbok.
De âwwe bok wordt gemaakt, gesponsord en uitgereikt door Julian Wyczisk!

De jury voor de (jeugd)geinbok bestaat in 2020 uit ex-prinsessen Saskia Horst en Monique Duisters en de ex-prinsen Jos Vlassak, Frans van Moorsel, Harry van de Moosdijk en Piet Fransen.

De prinsengarde houdt ook wel van een feestje, getuige de gezellige feestavonden en de barbecues in het verleden en vanaf 2017 de jaarlijkse prinsjesdag, op de derde dinsdag van september. De organisatoren Tjeu en Elly Nijssen en Gerard en Carla Staals zijn er al drie jaar in geslaagd een leuke middagactiviteit te organiseren, met aansluitend een gezellige avond met eten en drinken.
In 2019 een wandeling door het centrum met gidsen Diel Feijen en Jan Jakobi eindigend met een rondleiding in de kerk en beklimming van de gewelven en de toren. Aansluitend een gezellige avond bij Helmi’s café.

Mochten er ideeën zijn voor veranderingen/verbeteringen neem dan even contact op met de webmaster@buulderbuk.nl

Prinsejesdag 2019

Jubilarissen

Jubilaris van de Prinsengarde in seizoen 2019-2020:
11 jaar lid: Tjeu Nijssen

Jubilarissen van de Prinsengarde in seizoen 2018-2019:
11 jaar lid: Jos Saes
22 jaar lid: Jos Vlassak

Jubilarissen van de Prinsengarde in seizoen 2017-2018:
11 jaar lid: Harrie Staals

Prinsengarde 2019