• Home
  • -
  • Algemene voorwaarden
Delen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN en COPYRIGHT

Het is NIET toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van c.v. Buulder Buk, BuulderBuk.nl of onderliggende domeinen, teksten of afbeeldingen/foto's van deze site te publiceren en/of te verspreiden.

De teksten op deze website worden met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. c.v. Buulder Buk/BuulderBuk.nl is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit foute informatie op en/of het gebruik van de website. De gegevens van en over c.v. Buulder Buk/BuulderBuk.nl op deze website, zijn bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over carnavalsvereniging Buulder Buk te verstrekken. Aan deze informatie en gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend.

BuulderBuk.nl heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. BuulderBuk.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. BuulderBuk.nl plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van onze website zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

© Copyright BuulderBuk.nl
 

Inschrijving(en) van de Optochten

Door in te schrijven voor de optochten verklaart de inschrijver(s) geheel op de hoogte te zijn van het optochtreglement en dienovereenkomstig te zullen handelen en de aanwijzingen van de optochtcommissie te zullen opvolgen.

Informatie voor deelnemers aan de Grote Optocht

Op de dinsdag voor de optocht is er een korte optochtbespreking waarbij uw aanwezigheid zeer gewenst is. Naast het doorspreken van de optochtregels krijgt u op deze avond uw startnummer, een afvalkaart voor de milieu straat en de toegangskaarten voor de prijsuitreiking.
Tevens wordt u in contact gebracht met uw vast aanspreekpunt tijdens de optocht.

Informatie voor deelnemers aan de Kinderoptocht
De startnummers kunnen de vrijdag voor de optocht tussen 18.30 uur en 19.30 uur bij Harrie Staals Fabrieksstraat 13 in Budel afgehaald worden.

Optochtregelement (PDF bestand)

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan op je computer.

Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking van de site, en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Deze cookies worden opgeslagen als je een formulier invult, inlogt, of op een andere manier interacteert met de site.

We maken ook gebruik van niet-essentiele cookies om -anoniem- te tracken welke pagina's het meeste gelezen worden, om zo de beste artikelen en content te kunnen maken voor onze lezers. Als je dat niet prettig vindt en niet accoord gaat met het opslaan van deze cookies, dan kan het zijn dat sommige functionaliteit niet werkt, of niet werkt zoals het hoort.

Vragen, opmerkingen, tips etc..

Voor vragen, opmerkingen of eventuele tips met betrekking tot deze website, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster. Gebruik hiervoor het contactformulier. Ook stellen wij het op prijs als u een e-mail stuurt wanneer u ergens op deze website een fout ontdekt, bijvoorbeeld: een ontbrekende afbeelding, een link die niet werkt, een spelvout, enz. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk corrigeren.