De Prinsengarde

Terugblik op seizoen 2016

Terugblik op seizoen 2016

De prinsengarde van c.v. Buulder Buk kan terugkijken op een mooi carnavalsjaar.
Het seizoen begon, na “Ut get beginne” natuurlijk te leven op het prinsenbal, waar prins Frank II en partner Paula afscheid namen en door de voorzitter werden uitgenodigd om lid te worden van de prinsengarde.

Even later werd prins Martin geïnstalleerd om de Buulder Buk voor te gaan bij alle activiteiten, met zijn prinses Saskia naast zich. Na een gezellig prinsenbal volgde een geweldige receptie met aansluitend feest. De ex-prinsen en prinsessen waren aanwezig op de laatste zitting en genoten, net als prins Martin en prinses Saskia, hun gevolg en alle bokken en geitjes van een grandioze avond.

Bij de optochten werd door de vijf juryleden uit de prinsengarde gekeken naar de meest komische act om het publiek te vermaken. Bij de jeugdoptocht op zaterdag werd c.v.” Ut begin” winnaar van de jeugdgeinbok met “Jong Leren”.
Bij de grote optocht op dinsdag ging de geinbok naar c.v. “de Eendagsvlieg” met “Op ut verkierde perd wedden”.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat prins Martin I, gesteund door zijn prinses Saskia, op een voortreffelijke manier het boegbeeld is geweest van seizoen 2016 van c.v. Buulder Buk. Martin en Saskia bedankt !
Ook alle deelnemers aan zittingen en optochten dank voor jullie inzet en niet te vergeten alle mensen, die zich achter de schermen hebben ingezet voor het welslagen van de diverse activiteiten van c.v. Buulder Buk. Petje af !

Ook voor 2017 wensen de ex-prinsen en ex-prinsessen alle deelnemers aan zittingen en optochten alle mogelijke succes in voorbereiding en uitvoering van hun creaties.
Aan alle bokken en geitjes, jong en oud, een geweldige carnaval, waarvan deelnemers en publiek kunnen genieten en waarop iedereen straks met plezier kan terugkijken.

Het ontstaan van de Prinsengarde

In 1978 toog een drietal Bulanders met de auto naar Eindhoven: Fons Duisters, Rob van Sprang en Wim Stevens. Voor de laatste zouden er kleren gekocht gaan worden: Wim werd prins van c.v. Buulder Buk.

Ergens tussen Buul en Eindhoven ontstond tijdens een discussie het idee om een club op te richten waarin de oud-prinsen zich verenigden. Tot die tijd was je eens een keer prins geweest en "that was it!"
Er werd contact opgenomen met Melchior Brugmans en deze was meteen laaiend enthousiast, zoals alleen Mels kon zijn. Er werd een vergadering uitgeschreven voor alle ex-prinsen omtrent eind december 1978 - begin januari 1979.
Deze bijeenkomst was meteen een enorm succes. Niet minder dan 16 oud-prinsen waren aanwezig en er werd een nieuwe vergadering belegd. In deze vergadering kreeg het idee een naam: "De Prinsengarde". Het bestuur werd gevormd door Mels Brugman, Fons Duisters en Rob van Sprang.

In de beginjaren functioneerde als zelfstandig instituut, maar daar kwam in de jaren '80 verandering in.
De Prinsengarde was voortaan een onderdeel van de Carnavalsvereniging Buulder Buk.
Er werden nieuwe statuten gemaakt en De Prinsengarde ging functioneren met een eigen bestuur.
Ook kwam er een activiteitenplan, waarin de taken van De Prinsengarde opgenomen werden:
- Aanwezig zijn op het Prinsenbal en andere activiteiten, waar nodig ondersteuning.
- Reserve bij de Raad van Elf, indien nodig.
- Het uitreiken van de jaarlijkse Geinbok, voor de meest ludieke deelnemer aan de optocht.
- Vanaf 2011 ook na de Kinderoptocht een Jeugdgeinbok uitreiken.

Nadat voorzitter/secretaris Hans Vunderink in mei 2013 volkomen onverwacht overleed, bleef alleen de penningmeester over. Noodzaak was dus zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur te vormen.
Op de ledenvergadering in juni werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter Leon Rutten, secretaris Piet Fransen, penningmeester Ed Hensen.
Met dit nieuwe bestuur zal de prinsengarde ook de komende jaren actief blijven als belangrijke groep binnen c.v. Buulder Buk, in de stijl die Hans voorstond: een gezellige vriendenclub van ex-prinsen, die carnaval mede uitdragen als een feest voor hieël Buul, mej ut gevuul van Buul!

Buul alaaf !


Mochten er ideeën zijn voor veranderingen/verbeteringen neem dan even contact op met de webmaster@buulderbuk.nl


Jubilarissen

Jubilarissen van de Prinsengarde in 2016-2017
33 jaar lid Hennie Lammers
22 jaar lid Jack Noten
11 jaar lid Ed Hensen

Zodra de foto beschikbaar is zal de hierbij geplaatst worden.

2014 Prinsengarde
Secretaris, Voorzitter en Penningmeester van De Prinsegarde